Beredskapsjouren Halland

Sedan 2015 har Hallandsjouren tagit hand om beredskapsjourer i Region Halland med lokala vårdgivare och sedan 2020 också på ett upphandlat avtal med regionen att sköta beredskapsjouren.

Våra samarbetspartners är Region Halland, Polisen, specialistpsykiatrin, Sjukhusen i Halland, de kommunala boendena, hemsjukvården, socialjouren samt palliativa enheterna i Falkenberg och Kungsbacka.

Med anledning av COVID-19 pandemin ställer det höga krav på samtliga aktörer att vara tillgängliga och flexibla för att snabbt växla om och möta belastningen på sjukvården, inklusive de undanträngningseffekter som COVID-19 har inneburit.