Bemanning

Starten för bemanning av vårdpersonal inom hälso- och sjukvård har växt fram allteftersom Hallandsjouren har blivit tillfrågade om hjälp. Vi har därför riktat in oss på att ombesörja bemanning av specialistläkare med särskild god kompetens inom internmedicin, kirurgiska specialiteter samt allmänmedicin och just nu bemannar vi läkare i hela landet.

Hallandsjouren sköter också bemanning av läkare på jourcentraler och akutmottagningar i Halland med omnejd. Tveka därför inte att kontakta oss både om du är intresserad av att jobba med oss eller om du behöver hjälp med bemanning.

För dig som är intresserad av våra tjänster

Hallandsjouren är ett unikt vårdbolag som alltid levererar när vi åtar oss ett uppdrag. Nyckeln ligger i att Hallandsjouren består av flera läkare med särskild kompetens som alltid kan rycka in vid sjukdom eller om någon läkare av någon anledning skulle få förhinder att påbörja och slutföra uppdraget. Det gör oss trygga och er trygga i att det alltid finns en reservplan. Hallandsjouren är uppbyggt med ett system godkänt enligt ISO 9001 och ISO 14001 och det genomsyrar tydligt alla våra processer.

För dig som är läkare och önskar arbeta för Hallandsjouren

Hallandsjourens mål är att alltid vid nyanställning ta in uppgifter från brottsregistret och se om det föreligger ärenden på IVO. Vi är noga med att kolla kunskapsnivån, men är också väldigt måna om att se till att du som läkare som jobbar för oss alltid har stöd både juridiskt och medicinskt med en bakjour som stöd vid svårare ärenden vart du än jobbar. Hallandsjourens unika form med många läkare i styrelsen gör att vi har en unik förståelse för våra läkarekollegor och alltid är stöttande och hjälper till med svåra ärenden. Nyckelord för oss är transparens och medicinskt understöd när än det behövs.

Välkomna till Hallandsjouren!