Hallandsjourens värdegrund

Lika vård till alla och samarbete över gränserna

Lika vård till alla genom att aktivt arbeta för likarätt inom vården i Region Halland och ha förståelse för vad lika vård till alla och för alla innebär.

Högkvalitativ vård

Högkvalitativ vård genom att vår personal är välutbildad och har rätt kompetens för uppdraget och att våra uppdragsgivare och vårdtagare känner sig trygga i kontakten med oss samt genom kontinuerliga kvalitetskontroller.

Kostnadseffektivare vård

Kostnadseffektivare vård genom tillgänglighet och god patientsäkerhet på ett mycket mer effektivt och därmed billigare sätt.

Nytänkande

Nytänkande; genom engagemand och ett mer vårdtagarfokuserat arbete.

Målet för bolaget är att tillgodose de vårdbehov som finns hos regionens vårdtagare. Vi värnar om våra anställdas arbetsmiljö och att upprätthålla en adekvat arbetsbelastning.