Miljöpolicy

Hallandsjouren ser en god miljöpolicy som en del av framtiden och det nytänk som redan är och ännu mer i framtiden är kopplad till nya innovativa lösningar inom sjukvården. Därför är Hallandsjouren ISO-certifierade enligt ISO 14001 för att systematiskt arbete för en hållbar miljö och inspirera våra anställda och samarbetspartners att göra detsamma. Vi har under åren gjort en rad förbättringar för att minska på utsläpp.

  • Digitalisering av vårt arbete och minskad pappershantering.
  • Minskad utsläpp från fordon med digitala lösningar så långt det är möjligt.
  • I de fall bilkörning ej är undvikbart samåker vi om det är möjligt och det finns också hastighetsbegränsningar på våra bilar för att minska både på fossil förbränning och slitage på bilar och däck.
  • Material som används ska återanvändas eller omhändertas på ett sådant sätt att minsta möjliga resursförbrukning sker. Hallandsjouren ska använda återvinningscentralen som upprättats för verksamheten och informera dess anställda om nödvändiga rutiner.

Hallandsjouren strävar efter att samarbeta med miljögodkända leverantörer.