Om Hallandsjouren

Lång erfarenhet med sikte på framtiden

Företaget startades 2015 av läkare och tidigare chefer inom vården med nya idéer och pragmatiska lösningar för att effektivisera och möta de utmaningar som väntar för oss inom vården närmaste 10 åren med åldrande befolkning.

Den offentliga vården är bra och löser många svårigheter och problem, inte minst med tanke på att COVID-19 pandemins intrång som omkullkastade hela världen, men det är tydligt att svensk sjukvård fortfarande styrs och arbetar utifrån gamla system. Systemen är för långsamma för att möta de utmaningar som kommer inom vår närtid. Hallandsjouren är unik då ledningen består av läkare med lång erfarenhet av vård och insyn i vårdkedjan, men också yngre läkare som ser nya innovativa lösningar. Tillsammans med rekrytering av tidigare chefer inom näringslivet och juridiskt stöd är Hallandsjouren unik och vi ser med tillförsikt på framtiden.